Dienst Hulp

 

Wie kan zich tot de Dienst "Hulp" Wenden ?

Elke persoon, vanaf 25 jaar, die op het grondgebied van Etterbeek verblijft. De mensen jonger dan 25 jaar wenden zich tot de "Cel 18-24"

 

Soorten hulp :

 • Recht op maatschappelijke Integratie;
 • Sociale hulp equivalent met de integratieuitkering;
 • Voorschot op alimentatiegeld;
 • Voorschot op de sociale allocaties (uitkeringen van de ziektekas, werkloosheidsuitkeringen, familiale uitkeringen, …);
 • Diverse financiële hulp (huurwaarborg, eerste huur, aankoop meubelen, verhuizingskosten, paramedicinale kosten, kosten van een professionele opleiding, …);
 • Vergoeding van ziekenhuiskosten of kosten van een centrum van huisvesting;
 • Dringende medische en pharmaceutische hulp;
 • Financiële tussenkomst in het kader van maatregelen tot alternatieve tewerkstelling;
 • Punctuele financiële hulp in geval van tijdelijke onvoldoende bestaansmiddelen;
 • Interventies in sportieve en culturele activiteiten;
 • Inlichtingen, informatie, oriëntatie, sociale en administratieve raadgevingen;

 

Recht op Maatschappelijke Integratie :

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht moet de vorm van een job en/of uitkering van integratie aannemen, al dan niet verbonden met een Geïndividualiseerd Project van Maartschappelijke Integratie (G.P.M.I.).

 

Voorwaarden van toegang tot het recht op maatschappelijke integratie :

Teneinde het recht op maatschappelijke integratie te kunnen begunstigen, moet de persoon tegelijkertijd :

 1. gewoonlijk en effectief in België verblijven;
 2. meerderjarig of gelijkgesteld zijn aan een meerderjaring persoon;
 3. tot één van volgende categorieën behoren :
  • ofwel de Belgische nationaliteit bezitten;
  • ofwel onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;
  • ofwel ingeschreven zijn als vreemdeling in het nationaal register;
  • ofwel een stateloos iemand zijn;
  • ofwel een erkend vreemdeling zijn;
  • niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen maken, noch in staat zijn ze zich te verschaffen door persoonlijke inspanningen of langs andere wegen;
  • bereid zijn te werken tenzij gezondheidredenen dit verhinderen;
  • z'n rechten op toelagen waarvan men kan begunstigde zijn doen gelden, krachtens de Belgische en buitenlandse wetgeving;

Het O.C.M.W. kan de betrokkene opleggen z'n rechten te doen gelden ten opzichte van personen die alimentatiegeld verplicht zijn. Dit kunnen volgende personen zijn : z'n echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e), de ouders of kinderen van de eerste graad, de adoptieouder en de geadopteerde. Het centrum kan in in volle recht en ten voordele van de betrokkene ageren teneinde z'n rechten te doen gelden.

 

Wie heeft toegang tot de hulp equivalent aan de uitkering van integratie ?

In geval van inschrijving in het vreemdelingenregister of in het wachtregister, hebt u recht op de hulp equivalent aan de uitkering van integratie onder dezelfde voorwaarden als het recht op maatschappelijke integratie.

 

Welke zijn de bedragen van de uitkering van integratie of de hulp equivalent aan de uitkering van integratie ?

Voor de bedragen : consulteer de site mi-is.be

 

Hoe de aanvragen indienen ?

 • Ofwel door zich tijdens de permanenties persoonlijk naar het O.C.M.W. te begeven. Deze vinden maandag, woensdag en vrijdag plaats tussen 8h30 tot 10h30, behalve in geval van spoed.
 • Ofwel schriftelijk.

De sociale werker zal de maatschappelijke hulp binnen een termijn van 30 dagen aan het Speciaal Comité van de Sociale Dienst voorleggen. Deze zal zich uitspreken over de hulpaanvraag. Tijdens het maatschappelijk onderzoek zal rekening worden gehouden met het beroepsgeheim.

 

Het team :

Het team van de Cel Hulpverlening bestaat uit verschillende sociale werkers, waaronder een Adjunct Hoofd-Sociaal Werker en een Hoofd-Sociaal Werkster. Voor nadere inlichtingen kan u contact opnemen met :

 

Sociaal werkers :

 

Mev F. GRUNBERG

02/627.21.58

 

Mev S. CLESSE

02/627.21.84

 

Mej H. BENHAMMOU

02/627.22.31

 

Mej C. GILLIS

02/627.22.35

 

Mej R. PINTAT

02/627.21.27

 

Mev F. DUTHOIT

02/627.21.61

 

Mev S. TAQUET

02/627.22.32

 

Mev S. HAGOP

02/627.21.46

 

Mev V. HENRI

02/627.22.45

 

Mev Z. ARRAJ

02/627.22.38

 

Mev J. ROBERT

02/627.22.40

 

Mej P. SNAPPE

02/627.21.60

 

Mev V. SIMON RODRIGUEZ

02/627.22.44

 

Mev L. PETROSIAN

02/627.21.79

 

Mev D.RADEMAEKERS

02/627.21.64

 

Mev C. VERCAUTEREN

02/627.22.26

 

Adjuncten Hoofd Sociaal Werksters :

 

Mev A. ANDRILLON

02/627.21.26

 

Mev V. PERILLEUX

02/627.22.39

 

 

Hoofd Sociaal Werkster :

 

Mev V. DEPRINS

02/627.22.04

Document acties

Vorige maand maart 2023 Volgende maand

maart
MaDiWoDoVrZaZo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031